Montage af magneter for højtalere – præcisionsmontage -type 2320

Montageautomat for automatisk præcisionsmontage af magneter for højtalere.

Maskinen benytter bl.a. 3 scararobotter til operationerne, henh.vis benyttes meget speciel 2-komponent lim til fixeringen.

Kvaltitesmæssigt ligger den færdige spaltetolerance under +/- 15 my.

Kap. 12 stk/min

Montering af kambeslag på gipsplader

Kambeslagmaskine – type 1631 – er beregnet for automatisk orientering, fremføring og montering af kambeslag på bagsiden af gipsplader.

Maskinen er fuld servostyret og alle indstillinger sker via recepter på styringspanelet, dvs. indstilling af aktuel gipspladestørrelse, dvs. længde, bredde og tilhørende beslagantal smat positionering af disse mv. sker automatisk bl.a. vha. servodrives.

Montering af koniske kontaktfjedre – ø1,5 mm

Montageautomaten orienterer og monterer koniske kontaktfjedre – Ø 1,5 mm – i montagebånd for SMD-montage til mobiltelefoner.

Video overvågning for kontrol af 100 % korrekt placerede og vendte fjedre, dvs. at fjederen står på den del af koniske fjeder der har den største diameter og dermed således toppen er øverst.

Hvis een fjeder bliver vendt forkert, vil det resultere i at den, når den senere blev aut. montereret i SMD-maskinen, at det færdige mobiltelefonprint vil blive kasseret.