Kasserejser – ST1 -18 ks/min – hotmelt -type 2065

Kasserejser – Type 2065 er for automatisk udtagning af forlimede bølgepapkasser fra magasin, rejsning og hotmelt limning af bunden samt fremføring af færdige kasser til fyldning.

Maskinen er her vist med forhøjet stativ – tilpasset produktionslinie hvor den skal bruges

Kap. 15-18 stk/min.

Æskepakker – æskerejse-, fylde- og lukkemaskine – type 2030

pakkemaskinen er her vist her med tællemaskine for maskinopvasketabletter.

Detailbilleder viser bl.a. maskinens unikke og hurtige omstillingsprincip, hvor man via formatværktøj, hurtigt stiller om fra èn æskestr. til en anden.

Kapacitet: 30-40 rejset og fyldte æsker/min

Bakkedispenser for alufoliebakker – med aut. stabelindtag – type 1990

Maskinen er en automatisk foliebakkedispenser og med aut. stabelindtag, dvs. man sætter stabler af bakker på tilføringsbåndet, som fører stablerne ind i maskinen efterhånden som der kaldes på flere stabler.

Dispenseren er her for alu foliebakker og for afleverering 2 alu foliebakker/cyklus til automatisk fyldelinie.

2-parts-display kasser – bakke med kasseindsats – type 2530

Dsiplay bakker med kasseindsats – kap. 15 stk/min.

Dispaly bakker – kap. 35 stk/min

Kasse/bakkerejser – display kasser – med forstærkede hjørner – type 1770

Maskinen rejser, former og limer display kasser, med indvendig hjørneforstærkninger for bedre stableegenskaber.

Kassestørrelser er 600 x 400 x forskellige højder, afhængig af produkt

Kassefylder – pakning af dunke – type 1950

Kassefylder for pakning af dunke i forud rejste bølgepapkasser – plastdunkene grupperes og flyttes over i bølgepapkasserne.

De færdigrejste bølgepapkasser fremføres fra kasserejser, og frem til kassefylderen, såvel som de fyldte plastdunke.

Plastdunkene grupperes og overføres efterflg. til bølgepapkasserne, hvorefter de fyldte kasser føres ud af maskinen og frem til lukning.

Kasserejser – bølgepapkasser – tape – type1445

Maskinen er en fuldautomatisk kasserejser for udtagning af forlimede bølgepapkasser fra magasin, rejsning af kasserne og tapening af kassernes bund.

Kassestr. for type 1445 -ST2 er op til 600 x 400 mm bundmål – L x B

Kasserejseren er her vist sammen med de øvrige maskiner i et anlæg for automatisk rejsning af bølgepapkasser og efterfølgende isætning af poser i kasserne forud for ifyldning af produkter.

Poselængde i kasser er fuld variabel, da udgangspunktet er folie på rulle.

Efter ifyldning af produkter lukkes poserne enten via slaglægning af posens top eller de svejses, hvis dette ønskes, hvorefter kasserne lukkes, tapes eller hotmelt limes i toppen, alt efter ønske.

Kasserejser – halvautomatisk JIG – FIX Pack – type 2280

Kasserejser for semiautomatisk rejsning af kasser med dobblet ombuk af endegavle.

Kasserejseren er en ergonomsik udformet arbejdsplads for hurtigt og effektivt rejsning af plane papark til færdig emballage, via dobbelte ombukkede endegavle.

Kasserejser – ST3 – Tape – 600×800 mm (1/2 palle) – type 1445

Kasserejser – type 1445 – ST3 – Tape, der er den største af vore standard kasserejsere, kan rejse kasser helt op til 600×800 mm (B x L), svarende til 1/2-palle str.

Kasserejseren på billedet indgår i et robotprojekt, hvor også robotpakning af forskellige str. æsker/kasser i disse store yderkasser sker, inkl. mellemlægspapir samt efterflg. robotpalletering.

Det viste gribeværktøj – type 1879 – håndterer æsker og mindre kasser og pakker efterfølgende disse i flere forskellige størrelser yderkasserstørrelser samt palleterer de forskellige str. yderkasser.

Lynlåsposer – påsætning af lynlåse på plastfolieposer -type 3600X

Påsætning af lynlåse på plastfolieposer.

Lynlåsene svejses på den plane plastfolie, før folien (med påsvejste lynlåse) føres rundt om foldekrave og folderør og omdannes til poser, som fyldes og lukkes efterfølgende på VFFS-maskiner (Vertical Form Fill and Sealing Machines).

Billedet viser lynlåspåsætning påbygget Miehle VFFS-maskine.

Kapacitet 50 applikationer/min.

Ompakning af brød i plastposer – WrapAround – type 2580

Maskine for ompakning af brød i plastposer, dvs. udtagning af brødposer fra plastkasser og efterfølgende wrap-around pakning af brødposerne i bølgepapkasser – beregent for frost, henholdsvis for eksport.

Maskinen er delvis placeret i en robotcelle for tilførsel af plastkasser med brødposer og efter ompakning afhentning af wrap-around kasser og palletering.

Pakning og palletering af kagedåselåg – type 1840/1445

Robotcelle – type 1840 – er inkl. automatisk kasserejser – type 1445 – ST2 – Tape – for rejsning af bølgepapkasser (inkl.genbrugskasser), fremføring til fyldeposition og robotfyldning af låg for småkagedåser i kasserne, lukning af kasserne og palletering til slut, efter etiketteriing af de fyldte kasser.

Pose- og kasselukker for plastposer i bølgepapkasser – type 2660

Pose- og kasselukker – type 2660 er en fuldautomatisk pose- og bølgepapkasselukker, beregnet for lukning af poser i bølgepapkasser op til 600 x 400 mm bundmål – L x B

Pose- og kasselukkeren er her vist sammen med de øvrige maskiner i et anlæg for automatisk rejsning af bølgepapkasser og efterfølgende isætning af poser i kasserne forud for ifyldning af produkter.

Poselængder i kasser er fuld variable, da udgangspunktet er folie på rulle.

Efter ifyldning af produkter lukkes automatisk, poserne enten via slaglægning af posernes top eller de foldes og svejses, ud fra Jeres behov, hvorefter kasserne lukkes, tapes eller hotmelt limes i toppen, alt efter ønske.

Poseisætter for bølgepapkasser – type 2650

Poseisætter – type 2650 er en fuldautomatisk poseisætter, beregnet for isætning af poser i bølgepapkasser op til 600 x 400 mm bundmål – L x B

Poseisætteren er her vist sammen med de øvrige maskiner i et anlæg for automatisk rejsning af bølgepapkasser og efterfølgende isætning af poser i kasserne forud for ifyldning af produkter.

Poselængde i kasser er fuld varialbel, da udgangspunktet er folie på rulle.

Efter ifyldning af produkter lukkes poserne enten via slaglægning af posernes top eller de svejses, ud fra Jeres behov, hvorefter kasserne lukkes, tapes eller hotmelt limes i toppen, alt efter ønske.

Spandauere – fremstilling af spandauere – Bake Off – Type 1230

Spandauermaskinen – type 1230 – er en fuldautomatisk maskine for fremstilling af spandauere.

Maskinen kan åbnes og skydes ind over dejudlægningslinen, hvor den så låses under produktion, henh.vis kan den fjernes, hvis linien skal bruges til andet formål.

Kapacitet – 250 spandauere/min